Messing profielen

Messing strip 7,0 mm

7,5x2,5 mm
Lengte 100 cm

Messing strip 10,0 mm

10 x 2 mm
Lengte 100 cm

Messing strip 15,0 mm

15 x 2 mm
Lengte 100 cm

Messing strip 20,0 mm

20 x 2 mm
Lengte 100 cm

Messing hoekprofiel 10 x 10

10 x 10 mm
Lengte 100 cm

Messing hoekprofiel 15 x 15

15 x 15 mm
Lengte 100 cm

Messing hoekprofiel 20 x 20

20 x 20 mm
Lengte 100 cm

Messing hoekprofiel 25 x 25

25 x 25 mm
Lengte 100 cm

Messing vierkante staaf 5 x 5

5x5 mm
Lengte 100 cm

Messing vierkante staaf 7 x 7

7x7 mm
Lengte 100 cm

Messing vierkante staaf 9 x 9

9x9 mm
Lengte 100 cm

Messing buis Ø 2,0 mm

Lengte 100 cm

Messing buis Ø 4,0 mm

Lengte 100 cm

Messing buis Ø 6,0 mm

Lengte 100 cm

Messing buis Ø 8,0 mm

Lengte 100 cm

Messing buis Ø 10 mm

Lengte 100 cm

Messing ronde staaf Ø 1,3 mm

Lengte 100 cm

Messing ronde staaf Ø 2,0 mm

Lengte 100 cm

Messing ronde staaf Ø 2,9 mm

Lengte 100 cm

Messing ronde staaf Ø 4,0 mm

Lengte 100 cm