Evergreen styreen hoekprofielen, H- U- I- profielen etc.

Evergreen U profiel, div. maten

styreen U profiel,
afmeting naar keuze,
1,5 - 7,9 mm

Evergreen I profiel, div. maten

styreen I profiel,
afmeting naar keuze,
1,5 - 9,5 mm

Evergreen H profiel, div. maten

styreen H profiel,
afmeting naar keuze,
1,5 - 6,4 mm

Evergreen hoekprofiel, div. maten

styreen hoekprofiel,
afmeting naar keuze,
1,5 - 6,4 mm