Evergreen styreen strips en staaf profielen

HO Strip evergreen, in diverse afmetingen

Styreen strips in HO schaal, diverse afmetingen naar keuze
dikte 0,3 - 1,7 mm
breedte 0,6 - 3,4 mm

Evergreen strip 0,28 mm

Strips 0,28 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 0,5 - 6,3 mm

Evergreen strip 0,42 mm

Strips 0,42 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 0,5 - 6,4 mm

Evergreen strip 0,50 mm

Strips 0,50 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 0,5 - 6,3 mm

Evergreen strip 0,75 mm

Strips 0,75 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 0,75 - 6,3 mm

Evergreen strip 1,0 mm

Strips 1,0 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 1,0 - 6,3 mm

Evergreen strip 1,5 mm

Strips 1,5 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 1,5 - 6,3 mm

Evergreen strip 2,0 mm

Strips 2,0 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 2,0 - 6,3 mm

Evergreen strip 2,5 mm

Strips 2,5 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 2,5 - 6,3 mm

Evergreen strip 3,2 mm

Strips 3,2 mm dik, diverse afmetingen naar keuze
breedte 3,2 - 6,3 mm

Evergreen strip 4,8 mm

styreen strips,
afmeting 4,8 x 4,8 mm

Evergreen strip 6,3 mm

styreen strips,
afmeting 6,3 x 6,3 mm